Gedragscode deelnemers

 1. Ik zorg voor een omgeving en de sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. 
 2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de groep. 
 3. Ik houd rekening met de grenzen die andere aangeven. 
 4. Ik val andere niet lastig 
 5. Ik berokken de andere geen schade 
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 7. Ik negeer de ander niet. Ik heb aandacht voor alle kinderen uit mijn groep. 
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet, en ik neem geen wapens mee. 
 10. Als iemand mij hindert of lastig valt (of een van de kinderen uit de groep) dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet lukt vraag ik een ander (organisatie) om hulp. 
 11. Ik ga op een juiste manier om met de sociale media. Ik maak en publiceer dus geen berichten of foto’s tegen de wil van anderen. 
 12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt op aan. Indien nodig meldt ik dit bij de organisatie. 

Deze gedragscode is opgemaakt op 16 augustus 2019 door het dagelijks bestuur van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar