Vrijwilligers

Waarom je je zeker moet aanmelden als vrijwilliger van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar!!!

Om verschillende redenen:

  1. Ondersteuning: Vrijwilligers bieden ondersteuning aan de stichting bij de activiteiten en administratieve taken, waardoor de stichting in staat is haar doelen te bereiken.

  2. Middelen: Vrijwilligers kunnen helpen bij het verzamelen van middelen, zoals geld en spullen, die de stichting nodig heeft om haar werk te doen.

  3. Versterken van de gemeenschap: Vrijwilligerswerk kunnen de band tussen de gemeenschap versterken en bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en solidariteit.

  4. Bevordering van de ontwikkeling: Vrijwilligers kunnen ervaring opdoen en nieuwe vaardigheden leren, wat hen kan helpen bij persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

  5. Verspreiden van het werk: Vrijwilligers kunnen het werk van de stichting helpen verspreiden door het delen van informatie en kennis met anderen in de gemeenschap.

Kortom, vrijwilligers zijn belangrijk voor Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar omdat ze helpen bij het bereiken van hun doel, het versterken van de gemeenschap en het bevorderen van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dus denk je na dit gelezen te hebben ik wil hier aan ook mijn steentje aan bijdragen meld je dan nu aan!!!